PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN SPLETNI PROGRAMI ZA LAŽJO POT SKOZI ŽALOVANJE.

ZA PODJETJA IN USTANOVE

Ker najtežje trenutke lažje lajšamo skupaj in ker je čas, da nehamo bežati pred realnostjo žalovanja v delovnih okoljih.

Zaposleni današnjega časa si v zameno za svojo predanost in delovno učinkovitost želijo organizacijsko kulturo, ki upošteva globlje potrebe njih in njihovih družin. Tako od podjetij v vedno večji meri pričakujejo, da jih bodo znala sočutno podpreti tudi v procesu žalovanja. Poleg tega odzivi zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z žalujočimi, pomembno vplivajo na dolgoročno uspešnost prilagoditve posameznikov in celotnih družin na izgubo.

 

V nadaljevanju predstavljamo dodatne psihološke storitve, s katerimi lahko za svoje zaposlene in stranke lažje ustvarite okolje, ki bo do žalovanja prijazno in podporno.

pomembno za

ponudnike pogrebnih storitev

vodstvene kadre in HR v podjetjih

zdravstvene ustanove

domove za ostarele

društva in druge podporne ter krajevne skupnosti

Podpora vodjem

56 % zaposlenih bi želelo zamenjati delovno mesto, če jih organizacija ne bi dovolj podprla v procesu žalovanja, in več kot 80 % od vodij pričakuje nagovarjanje njihove izgube. Zato je nujno, da vodje in drugi ključni kader opolnomočimo z znanjem, ki jim bo omogočalo kakovostno in samozavestnejše izvajanje tovrstnih pogovorov in podpornih aktivnosti, kar pomeni tudi skrb za njihovo lastno duševno zdravje.

Je čas, da sebe in svojo vodstveno ekipo na tem področju opolnomočite?

INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODSTVENI KADER

Med individualnimi svetovanji in skupinskimi delavnicami se pogosto dotikamo tematik, kot so npr.: Kako prepoznati sodelavca v stiski in ga podpreti? Kako komunicirati z žalujočimi sodelavci in upoštevati specifične izzive posameznikov ter potrebe ekipe? S katerimi vedenji podpirati žalujoče sodelavce v različnih delih procesa žalovanja? Kako preventivno podpirati duševno zdravje zaposlenih ter tako spodbujati tudi njihovo zavzetost in zadovoljstvo?

Tematike se dodatno prilagajajo vašim specifičnim izzivom in potrebam.

PREDELOVANJE LASTNIH IZGUB IN ODNOSA DO ŽALOVANJA ZA LAŽJE PODPIRANJE DRUGIH

Kakšna so vaša prepričanja o žalovanju? Kaj se vam v njem zdi normalno in kaj ne? Kakšno žalovanje težje sprejmete? Kako se odzovete na bolečino drugih? Kaj v obdobju žalovanja pričakujete od svojih zaposlenih in kaj od sebe? So vaša pričakovanja realna? Kako je vse to odraz vaših dosedanjih izkušenj in soočanja z lastnimi izgubami? Ste imeli dovolj časa, da svoje pomembne izgube predelate in jim namenite prostor?

Vaši odgovori na ta vprašanja vplivajo na kakovost podpore, ki jo lahko nudite svojim zaposlenim. Raziščite jih v prostoru, namenjenem vam.

RAZBREMENILNI POGOVORI IN POSVETI

Kot vodja se lahko pogosto srečujete z žalovanjem zaposlenih. Vaša naloga je, da odprto komunicirate o tej tematiki in sodelavce podprete. Čustveno delo, ki spremlja stik z žalujočimi, terja veliko empatije, prilagodljivosti, prisotnosti z bolečino, razumevanja kompleksnosti in razlik v procesu žalovanja ter napovedovanja potreb žalujočih (Whitley idr., 2020). Po tovrstnih pogovorih se moramo občasno razbremeniti v okolju, ki našega odziva ne bo obsojalo in nam bo pomagalo dovolj poskrbeti zase, da bomo lahko dolgoročno zdržali pri podpiranju drugih. Obenem pa si v zapletenih situacijah včasih želimo povratno informacijo in posvet o korakih, ki so smiselni v nadaljevanju.

PRIPRAVA POGLOBLJENEGA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA PODPIRANJE ŽALUJOČIH ZAPOSLENIH

V večini slovenskih podjetij še vedno velja, da na ravni podjetja nimajo poglobljenega načrta za kakovostno upoštevanje procesa žalovanja zaposlenih.

Kakovostno oblikovan dokument s politiko spoprijemanja z žalovanjem naj bi namreč v prihodnosti poleg razlage možnosti prostih dni po izgubi bližnjega vključeval navedbo preventivnih aktivnosti, ki jih podjetje izvaja za zagotavljanje lažjih prehodov po izgubah, vnaprej pripravljen seznam podpornih aktivnosti in odgovornih oseb zanje v različnih delih žalovanja po izgubi, jasne usmeritve za komunikacijo z žalujočimi zaposlenimi ter navodila za pripravo individualiziranih načrtov žalovanja za kasnejša obdobja (Brannon idr., 2019). Pomagamo vam lahko pri pripravi takšnega dokumenta ter vas podpiramo pri njegovi implementaciji v podjetju.

 

Če želite več idej o tem, kako kot podjetje in/ali vodja podpreti zaposlene, poglejte na naslednji zavihek PODPORA ZAPOSLENIM.

Podpora zaposlenim

Eden od petih odraslih žaluje po smrti ljubljenega, kar vpliva na njegove potrebe v delovnem okolju tudi, če smrt z njim ni neposredno povezana. Če se zaposleni med svojimi delovnimi nalogami redno srečuje s tematiko izgube, pa nenehen stik z minljivostjo in mnogokrat nenagovorjena vzbujena čustva še intenzivneje vplivajo na njegovo dolgoročno zdravje (Knopke, 2019). Posledice žalovanja v delovnem okolju ob pomanjkanju ustrezne podpore tako niso zgolj bolniške odsotnosti in povišano tveganje za izgorelost, temveč tudi pogostejše napake pri delu, slabše opravljeno delo, slabši medosebni odnosi, upad zavzetosti, želja po spremembi kariere ali menjavi organizacije in tudi poškodbe zaposlenih na delovnem mestu (Wilson idr., 2020).

ZAKUP INDIVIDUALNIH PSIHOLOŠKIH SVETOVANJ/RAZBREMENILNIH POGOVOROV ALI PODPORNIH PROGRAMOV ZA ZAPOSLENE, KI SO DOŽIVELI IZGUBO

Kot podjetje se lahko odločite, da žalujočim zaposlenim ponudite možnost (so)financiranja podpore med žalovanjem. Na voljo so tako paketi individualnih svetovanj kot skupinski podporni programi – npr. Mala šola žalovanja, Skupaj skozi žalovanje in Mama mi manjka . Pri slednjih so termini določeni vnaprej in se zaposleni lahko pridruži naslednji razpisani skupini. Priporočam vam, da v primeru zakupa individualnih svetovanj izberete paket petih srečanj po posamezniku, saj lahko tako s klienti_kami pridemo globlje in so učinkoviteje podprti_e, možen pa je tudi nakup posameznih srečanj. Individualna svetovanja in podporni programi se izvajajo preko spleta.

E-PRIROČNIK PRVI KORAKI V PRIJATELJSTVO Z ŽALOVANJEM ALI E-PRIROČNIK KAKO PODPRETI BLIŽNJEGA, KI ŽALUJE

Kot podjetje lahko v znak podpore zaposlenim po izgubi podarite e-priročnik Prvi koraki v prijateljstvo z žalovanjem. Ta žalujočim pomaga pri sočutnejšem in notranje mirnejšem soočanju z izgubo. Priročnik obsega 36 strani in vsebuje nasvete, zgodbe in vaje, ki so odgovor na vprašanje: »Kje začeti pot do žalovanja, ki te podpira namesto ovira?«  E- priročnik Kako podpreti bližnjega, ki žaluje? pa je smiselno podariti sodelavcem, ki si življenje delijo z žalujočimi (bližnjega je izgubil na primer njihov partner, brat/sestra ali starš, …).  Dobili pa boste tudi jasna navodila, kjer je razloženo, kako priročnika podariti čim sočutneje in primerneje. 

TEMELJNA DELAVNICA: KAKO PODPRETI SODELAVCA, KI ŽALUJE? 

Tekom delavnice z zaposlenimi skozi vaje odkrivamo njihov odnos do žalovanja, razbijamo mite o njem in podamo praktične usmeritve za podpiranje sodelavca, ki žaluje. Delavnica je namenjena celotnemu kolektivu, ne le tistim, ki so uradno zadolženi za podpiranje sodelavcev v času stisk in je tako lahko del vašega načrta promocije zdravja. 

ZAKUP INDIVIDUALNIH RAZBREMENILNIH POGOVOROV ZA ZAPOSLENE, KI PODPIRAJO ŽALUJOČE

Med podpiranjem žalujočih strank ali sodelavcev lahko doživimo težje trenutke, ki v nas vzbudijo intenzivnejši odziv in vplivajo na kakovost našega dela. Kot podjetje lahko zaposlenim omogočite, da v takšnih trenutkih dobijo individualno podporo psihologinje in se razbremenijo v prostoru, ki je namenjen njihovim potrebam. Srečanja potekajo preko spleta.

MESEČNA SKUPINSKA PODPORNA SREČANJA ZA ZAPOSLENE, KI PODPIRAJO ŽALUJOČE

Odločite se lahko za 90-minutna mesečna podporna srečanja na tematike, pomembne za vas, med katerimi imajo zaposleni tudi možnost nagovarjanja svojih izzivov na področju odnosov in duševnega zdravja. Ker je čustveno delo, ki ga zahteva podpiranje žalujočih glede na raziskave mnogokrat veliko napornejše kot drugi deli komunikacije s strankami, ter lahko pomembno vpliva na zdravje, delovno učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenega (Bauer in Murray, 2018), lahko ta vsebina kakovostno prispeva k vašemu načrtu promocije zdravja v podjetju.

Začnemo z nekaj temeljnimi tematikami, nato pa vsebino tudi prilagodimo željam in potrebam skupine. Primeri temeljnih tematik so: Soočanje s stresom podpiranja žalujočih; Izzivi komunikacije z žalujočimi osebami; Nudenje podpore skozi vseživljenjski del žalovanja; Prilagajanje storitev različnim delom procesa žalovanja; Ustvarjanje žalovanjskih ritualov; Nudenje podpore žalujočemu sodelavcu ipd. Lahko se odločite za trimesečni, polletni ali letni paket.

TEMATSKA IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE, KI PODPIRAJO ŽALUJOČE

Za vaše zaposlene lahko organiziramo sklop praktičnih izobraževalnih delavnic: Pogovor o največjih izzivih vašega dela – psihologinja odgovarja na vaša vprašanja (90 min); Kaj je ključno, da kot zaposleni v vašem podjetju veste o procesu žalovanja? (90 min); Kako podpirati svoje sodelavce in/ali stranke v različnih delih procesa žalovanja ter komunicirati z njimi? (90 min); Kako poskrbeti zase po podpiranju žalujočih? 

Podpora vašim strankam in skupnostim

Individualizacija procesa žalovanja v zahodni družbi vodi v večanje pričakovanj žalujočih strank (Christensen, 2023; Whitley idr., 2020) in od podjetij ter ustanov, ki z njimi prihajajo v stik, za zagotavljanje zadovoljstva strank, etičnega delovanja ter nenazadnje poslovnega uspeha terja inovativne pristope. Ti morajo temeljiti na rednem opolnomočanju zaposlenih in v omejenem času, ki jim je na razpolago, zagotavljati sočutno ter empatično komunikacijo s strankami v stiski (Engelke, 2020; Filimonau in Brown, 2018; Mintz, 2021), podporno skupnost zanje ter nadgradnjo storitev s psihološkimi vsebinami, ki v strankah vzbujajo občutek dodatne vidnosti, varnosti in podpore (Mintz, 2021).

 

PERSONALIZIRANI IZOBRAŽEVALNI POSNETKI ALI DRUGE PODPORNE VSEBINE, PRILAGOJENE VAŠEMU POSLU

Za vaše stranke lahko pripravimo podporne vsebine s področja duševnega zdravja in soočanja z žalovanjem v video obliki, obliki prispevkov/blogov ali e-mailov. Vsebine določimo na osnovi posveta z vami o potrebah vaših strank.

ZAKUP E-PRIROČNIKOV

Svojim žalujočim strankam lahko podarite e-priročnik Prvi koraki v prijateljstvo z žalovanjem. Ta žalujočim pomaga pri sočutnejšem in notranje mirnejšem soočanju z izgubo. Priročnik ima 36 strani in vsebuje nasvete, zgodbe in vaje, ki so odgovor na vprašanje: »Kje začeti pot do žalovanja, ki te podpira namesto ovira?« Prispeva k prijaznejšemu odnosu do sebe. Tistim, ki si življenje delijo z žalujočimi (žaluje na primer njihov starš, partner, odrasel otrok ali druga bližnja oseba) pa je smiselno podariti priročnik Kako podpreti bližnjega, ki žaluje. Dobili boste tudi jasna navodila, kjer je razloženo, kako priročnika podariti čim sočutneje in primerneje. Dogovorimo se lahko tudi za natis priročnikov za vaše stranke.

ORGANIZIRAJTE PODPORNO DELAVNICO ALI PREDAVANJE ZA SVOJE ŽALUJOČE STRANKE ALI SKUPNOST

Skupaj lahko organiziramo podporne dogodke za vaše stranke ali skupnost – online ali v živo. Udeleženci_ke se na delavnice lahko predhodno prijavijo pri vas. Lahko gre za enkratne dogodke ali sklop tedenskih/mesečnih srečanj zaprtih skupin (npr. za starostnike v domovih za ostarele, za specifične skupine žalujočih, za društva v vaši krajevni skupnosti …). Pri tem v ospredje postavimo potrebe posameznih skupin – pogosti tematiki enkratnih podpornih delavnic sta: Kako skrbeti zase med žalovanjem/Kako se skozi proces žalovanja sprejemati in Kako v procesu žalovanja podpirati bližnje.  

Sabina Majerič

e-naslov: sabina@zivljenjejelahkodobro.com

Želite prejeti ponudbo, se prepričati, da izbirate pravo storitev ali pa imate drugo vprašanje?

Psihološka svetovanja in spletni programi za lažjo pot skozi žalovanje.

Ustvari način žalovanja, ki dolgoročno podpira tvoje življenje.

Skupaj skozi žalovanje je program, v katerem globoko raziskujemo svoja čustva, misli in potrebe, da svojo pot z žalovanjem dolgoročno živimo čim lahkotneje in iskreneje. Program. v katerem se učiš sočutnejše in samozavestneje komunicirati s seboj in drugimi. Program za tiste, ki si želite najti svojo notranjo moč in svoj proces žalovanja prilagoditi tako, da bo upošteval vašo preteklost, sedanjost in prihodnost.

Ker si želim program ponuditi tistim, ki jih trenutno lahko da največ, te tukaj čaka vstopni vprašalnik. Z njim pa mi pomagaš zagotoviti tudi, da je vsebina čim bolj prilagojena tvojim potrebam. Odgovore bom videla samo jaz in jih brez tvoje privolitve ne bom delila z nikomer. Moj odgovor lahko pričakuješ v roku dveh delovnih dni. Prosim poglej tudi med promocije in vsiljeno pošto.

Če ne najdeš besed ali če ti je lažje, če se z mano pogovoriš, me lahko za prijavo ali z vprašanji pokličeš tudi na 051368857.

Postavi trdne temelje za bolj sočuten način žalovanja in življenja.

Mala šola žalovanja za odrasle je nastala, ker so nas v šoli o žalovanju žal naučili premalo. Ker smo zaradi tega v tem procesu mnogokrat izgubljeni, zmedeni in sami. Ker je čas, da smo mi sprememba. Zase in za tiste, ki so nam pomembni.

Kot vsaka prava šola ima tudi ta svojo vpisnico. Z njo mi pomagaš zagotoviti, da si res vpisan le, če verjamem, da ti ta program lahko zadostno pomaga. Če ne najdeš besed ali ti je lažje, če se z mano pogovoriš, me lahko pokličeš tudi na 051368857. Odgovore bom videla samo jaz in jih brez tvoje privolitve ne bom delila z nikomer. Moj odgovor lahko pričakuješ najkasneje v roku dveh delovnih dni.

Vpiši se v čakalno vrsto in bodi prvi_a obveščen_a o novih terminih
Male šole žalovanja