PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN SPLETNI PROGRAMI ZA LAŽJO POT SKOZI ŽALOVANJE.

Politika zasebnosti

Podjetje PSIHOLOŠKE STORITVE ZA DOBRO ŽIVLJENJE, psihološko svetovanje in izobraževanje, Sabina Majerič, s. p. (krajše: PSIHOLOŠKE STORITVE ZA DOBRO ŽIVLJENJE, Sabina Majerič, s. p.) kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnalo skrbno. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).

Upravljavec

PSIHOLOŠKE STORITVE ZA DOBRO ŽIVLJENJE, psihološko svetovanje in izobraževanje, Sabina Majerič, s. p.
Ledinek 43
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah
Matična številka: 9238948000
Davčna številka: 93177160
E-pošta: sabina@zivljenjejelahkodobro.com

Nameni in podlage za obdelavo podatkov

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali, za potrebe obveščanja, analize za določitev, ali vam trenutno lahko ponudimo ustrezno oporo, ki omogoča spodbujanje enakega obravnavanja, enakih možnosti ter zajamčenih posebnih pravic, in za potrebe nakupa na spletni strani. Osebne podatke obdelujemo skladno s pravnimi podlagami po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Namen obdelave

Privolitev posameznika

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (npr. prijava na »Newsletter«, vsi osebni podatki, ki jih posameznik vnese na spletni strani). V okviru izvajanja storitev prav tako obdelujemo posebne vrste osebnih podatkov (seznam ni dokončen, saj se vsak posameznik skozi svetovanje prostovoljno odloča, katere osebne podatke želi deliti): podatki o predhodnih izgubah in časovnem obdobju od njih, vključno z (sorodstvenim) odnosom do umrlih oseb; zgodbe in izzivi, vezani na njihove trenutne fizične ali duševne potrebe; podatki o predhodnem iskanju oz. prejemanju opore mentorja/psihologa/psihiatra ali drugega strokovnjaka s področja duševnega zdravja (ali so oporo prejemali ali ne in kakšna je bila izkušnja) med žalovanjem; podatki o predhodno diagnosticiranih boleznih in časovnem obdobju od diagnoze; podatki o morebitni trenutni uporabi zdravil ali/in drog z učinki na psihofizično stanje; podatki o samomorilnih mislih in vedenju in podatki o trenutnih aktivnostih za uravnavanje čustev.

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru obravnave, nam posredujete prostovoljno in na osnovi predhodne privolitve v izvajanje terapevtske obravnave. Te podatke bomo obdelovali zgolj za potrebe izvajanja obravnave.

Pogodba

 

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V ta namen obdelujemo podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev pogodbe. Ti podatki so: ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka, vaš elektronski naslov ter vaša telefonska številka.

Zakoniti interes

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva bodisi upravljavec bodisi tretja oseba. Na tej osnovi obdelujemo osebne podatke posameznikov, s katerimi smo v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah ali v primerih poslovnih stikov. Vedno pretehtamo, ali je naš zakoniti interes upravičen, in pri vsaki obdelavi upoštevamo vaše interese.

Obisk spletne strani

Ob obisku naše spletne strani in njeni uporabi obdelujemo naslednje osebne podatke:

Storitev

Podatki, ki jih obdelujemo

Pravna osnova

»Kontakt«

 

 

Za potrebe te storitve obdelujemo naslednje podatke:

–          ime;

–          e-naslov;

–          drugi osebni podatki, ki jih posameznik morda navede v sporočilu.

Pogodba.

»Newsletter« in »Neobvezujoča čakalna vrsta«.

Za potrebe te storitve obdelujemo naslednje podatke:

–          ime;

–          e-naslov.

Soglasje.

Piškotki

Spletna stran deluje s pomočjo t. i. piškotkov (angl. »Cookies«). Ti se uporabljajo z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, spremljanja in analize obiska. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom spletnega brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Na spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:

Ime piškotka

Vrsta

Čas trajanja

Funkcija

_GRECAPTCHA

nujno potrebni

6 mesecev

Ta piškotek identificira robote in zaščiti spletno meto pred zlonamernimi napadi.

cookieyes-consent

nujno potrebni

1 leto

Ta piškotek beleži vaše nastavitve privolitve na tej spletni strani in jih upošteva ob vaših naslednjih obiskih.

elementor

nujno potrebni

/

Ta piškotek lastniku spletnega mesta omogoča izvajanje ali spreminjanje vsebine spletnega mesta v realnem času.

 _ga_*

analitični1 letoTa piškotek beleži oglede strani na tem spletnem mestu.

 _ga

analitični1 letoTa piškotek beleži podatke o vaši seji na tej spletni strni za poročilo analitike spletnega mesta. Piškotek anonimno shrani informacije in dodeli naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.

V dodatnih nastavitvah piškotkov izberite tiste piškotke, ki jih želite sprejeti. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite. Zaradi omejitve piškotkov pa je možno, da nekatere funkcije na spletni strani ne bodo delovale pravilno ali ne bodo več dostopne.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Obdobje hrambe je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani, oz. do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe ter za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi posameznikove osebne privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Osebne podatke posameznikov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe, hranimo do poteka zastaralnih rokov za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravice posameznika

Splošna uredba o varstvu podatkov posamezniku daje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

  • PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da mu upravljavec potrdi, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
  • PRAVICA DO POPRAVKA: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
  • PRAVICA DO IZBRISA: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to izpolnjeni pogoji, določeni v 17. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.
  • PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar so za to izpolnjeni pogoji.
  • PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval upravljavcu, in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
  • PRAVICA DO UGOVORA: Posameznik ima pravico, da lahko nekaterim vrstam obdelav osebnih podatkov kadarkoli ugovarja. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, če je to povezano s takim neposrednim trženjem.

Uveljavljanje pravic

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov je uveljavljenje pravic za posameznika brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico zaračunati razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevanega ukrepa. V določenih primerih lahko vašo zahtevo tudi zavrnemo. V primeru uveljavljanja pravic lahko od vas zahtevamo informacije, s katerimi potrdimo identiteto posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki z namenom neupravičenega razkrivanja osebnih podatkov. Vsa vprašanja, povezana z obdelavo posameznikovih osebnih podatkov ali morebitnih zahtev v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, sprejemamo na e-naslov sabina@zivljenjejelahkodobro.com.

Če menite, da so vam kakorkoli kršene pravice, se lahko vselej obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pritožbo lahko podate na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, tel. št.: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Iznos in posredovanje podatkov

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodne organizacije. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja zahteva drugače (npr. postopki pred sodišči ali drugimi državnimi organi).

Varovanje podatkov

Varnost vaših osebnih podatkov zagotavljamo z najsodobnejšimi varnostnimi tehnologijami. Podatke hranimo v računalniških sistemih z omejenim dostopom in v nadzorovanih zaklenjenih prostorih. Varovanje osebnih podatkov je ustrezno urejeno z internimi akti upravljavca.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Objava sprememb

Pridržujemo si pravico do sprememb te politike zasebnosti. Vsaka morebitna sprememba bo objavljena na naši spletni strani.

Psihološka svetovanja in spletni programi za lažjo pot skozi žalovanje.

Ustvari način žalovanja, ki dolgoročno podpira tvoje življenje.

Skupaj skozi žalovanje je program, v katerem globoko raziskujemo svoja čustva, misli in potrebe, da svojo pot z žalovanjem dolgoročno živimo čim lahkotneje in iskreneje. Program. v katerem se učiš sočutnejše in samozavestneje komunicirati s seboj in drugimi. Program za tiste, ki si želite najti svojo notranjo moč in svoj proces žalovanja prilagoditi tako, da bo upošteval vašo preteklost, sedanjost in prihodnost.

Ker si želim program ponuditi tistim, ki jih trenutno lahko da največ, te tukaj čaka vstopni vprašalnik. Z njim pa mi pomagaš zagotoviti tudi, da je vsebina čim bolj prilagojena tvojim potrebam. Odgovore bom videla samo jaz in jih brez tvoje privolitve ne bom delila z nikomer. Moj odgovor lahko pričakuješ v roku dveh delovnih dni. Prosim poglej tudi med promocije in vsiljeno pošto.

Če ne najdeš besed ali če ti je lažje, če se z mano pogovoriš, me lahko za prijavo ali z vprašanji pokličeš tudi na 051368857.

Postavi trdne temelje za bolj sočuten način žalovanja in življenja.

Mala šola žalovanja za odrasle je nastala, ker so nas v šoli o žalovanju žal naučili premalo. Ker smo zaradi tega v tem procesu mnogokrat izgubljeni, zmedeni in sami. Ker je čas, da smo mi sprememba. Zase in za tiste, ki so nam pomembni.

Kot vsaka prava šola ima tudi ta svojo vpisnico. Z njo mi pomagaš zagotoviti, da si res vpisan le, če verjamem, da ti ta program lahko zadostno pomaga. Če ne najdeš besed ali ti je lažje, če se z mano pogovoriš, me lahko pokličeš tudi na 051368857. Odgovore bom videla samo jaz in jih brez tvoje privolitve ne bom delila z nikomer. Moj odgovor lahko pričakuješ najkasneje v roku dveh delovnih dni.

Vpiši se v čakalno vrsto in bodi prvi_a obveščen_a o novih terminih
Male šole žalovanja